Energideklaration

Funderar du på att sälja din villa eller bygga nytt hus?

Från och med den 1 januari 2009 ska alla småhus som säljs, och som ägs av brukaren, ha en energideklaration. Den nya lagen som infördes 2006 bygger på ett EU-direktiv. Lagen syftar bl a till att sänka energiförbrukningen i hus samt att minska utsläppen av växthusgaser.

Har ni redan deklarerat fastigheten och fått en rekommendation att tilläggsisolera så är PAROC® Lösull ett kostnadseffektivt sätt. Om ni ännu inte gjort er deklaration kan ni ändå lätt själva göra en bedömning om det finns behov av att tilläggsisolera. Mät tjockleken på den befintliga isoleringen. Energimyndigheten rekommenderar cirka 50 cm isolertjocklek.

Vi är auktoriserade av PAROC och använder oss av lösullsspruta. En tilläggsisolering kan sänka era uppvärmningskostnader drastiskt och bidrar till ett bättre inomhusklimat. Det är dessutom så att marknadsvärdet på fastigheten/lägenheten ökar, enligt flera oberoende mäklare. PAROC® Lösull är också ur säkerhetssynpunkt bra då det är gjort av brandsäker stenull. Därtill är det positivt för miljön eftersom det hjälper till att bromsa växthuseffekten.

Kontakta oss så kan vi ge dig en offert och svara på hur mycket ni har att tjäna på en tilläggsisolering.

RELATERADE LÄNKAR

BOVERKET
VILLAÄGARNA