Rotavdrag

Rotavdrag 30%

Lösullsisolering omfattas av ROT avdraget. Du får skattereduktion med 50% av arbetskostnaden. Beloppet är maximerat till 50 000 kronor för arbete som är utfört och betalat under året. För att du ska ha rätt till skattereduktion måste du både äga och själv nyttja den fastighet eller bostadsrätt där ROT-arbetet har utförts.

Nytt system från 1 juli 2009

Den 1 juli 2009 införs ett nytt system för att underlätta för den som vill ha skattereduktion för hushållstjänster och byggtjänster. Systemet, som kallas fakturamodellen, innebär att du får preliminär skattereduktion direkt vid köpet.

Material

Nej, du kan inte få skattereduktion för materialkostnader. Det är bara arbetskostnader som ger rätt till skattereduktion. Utgifter för material, utrustning och resor räknas således inte in.

Observera

ROT avdraget gäller inte vid nyproduktion eller på hus nyare än 5år. Bostadsrättsföreningar har inte heller rätt till ROT avdrag.

Relaterade länkar

Läs mer om rotavdraget på Skatteverkets webbplats