Om Y-läns Miljöisolering AB

Bröderna som isolerar åt hela Västernorrland

Om Y-läns Miljöisolering AB

Y-läns Miljöisolering AB har sedan starten 1998 isolerat tusentals byggnader såsom skolor, maskinhallar, villor, bostadsrätter. Vi utför även förarbeten som byggnation av landgång och montering av vindavledare i takfoten.

Vi arbetar med marknadsledande mineralullsprodukter från PAROC®. Våra kunder är allt från stora fastighetsägare, byggmästare till privata småhusägare. Y-läns Miljöisolering AB ger dig Kvalitet, Trygghet och Säkerhet.

Vårt verksamhetsområdet omfattar Medelpad, Hälsingland, Jämtland och Ångermanland.

Vår miljöpolicy

Vårt mål är att vara ledande på miljöfrågor inom lösullsbranschen. Vi strävar mot energisnåla byggnader, som leder till positiva miljöeffekter genom att sänka energiförbrukningen, förbättra inomhusklimatet & boendekomforten samt att dämpa buller.

Vårt motto är att vi:

•Följer lagar och förordningar inom miljöområdet.
•Minimerar utsläppen och ligga i framkant vad gäller Euro5 kraven på lastbilar.
•Har insikt och förståelse kring Miljöfrågor
•Hanterar vårt avfall på ett miljöriktigt sätt.
•Återvinner mineralullsspill i så stor utsträckning som möjligt.

Isolera – bromsa växthuseffekten.

I Europa svarar byggnader för 40% av all energiförbrukning, varav hälften hade kunnat sparas med enkla och effektiva åtgärder som t.ex. bättre isolering. Den energimängd som används under tillverkningen av PAROC® stenull sparas in mer än hundrafalt under produktens livslängd.

Återvinning.

Vi använder oss av ett system vi kallar Rewoolmetoden, där vi tar emot mineralullsspill från husfabrikanter och byggarbetsplatser. Spillet sorteras och rivs sedan i vår isoleringsriv, därefter förpackas det i säckar och återanvänds i närområdet. Återvunnen mineralull fungerar lika bra som ny.

Vår huvudleverantör är PAROC ® som är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004.

Vi samarbetar med dessa leverantörer för att kunna ge dig det bästa på marknaden.